O Festiwalu

Programowanie przestało być umiejętnością zastrzeżoną wyłącznie dla profesjonalnych programistów, a staje się trzecim językiem, obok języka ojczystego i języka obcego, który należy znać, by aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że warto upowszechniać pasję do programowania i wierzymy w potencjał młodych koderów. Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” obejmuje swoim działaniem organizacje pozarządowe, biznes, firmy, w tym podmioty gospodarcze realizujące zajęcia z nauczania programowania, uczelnie, szkoły, biblioteki i domy kultury, którym udostępniamy szeroką płaszczyznę promocji swoich działań, a poprzez dni otwarte oraz konkursy Festiwal „Małopolska koduje” trafia do małopolskich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Startujemy za:

2018/05/25 08:00:00

Co, gdzie, kiedy?

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” to tydzień 27.05 – 2.06.2017, w którym przewidziane są zajęcia otwarte podmiotów działających w obszarze programowania i nauczania programowania z terenu Małopolski. W ramach organizowanych spotkań odbędą się także wykłady promujące programowanie jako kompetencję przyszłości, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Działania te zbudują Mapę Inicjatyw, czyli mapę wydarzeń i miejsc oferujących zajęcia otwarte, która będzie prezentowana na naszej stronie.

Konkurs

Dla uczniów małopolskich szkół przygotowaliśmy konkurs „Zaprogramuj smoka”.  Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów małopolskich szkół, rozwijanie ich kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. Pytania konkursowe opracowują specjaliści z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, co gwarantuje wysoki poziom konkursu i ciekawe zadania. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie – na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Wydarzenia towarzyszące

MFP “Małopolska koduje” jako imprezy towarzyszące uwzględnia organizowany w tym czasie konkurs Diversity 2017 Motorola, ” a także eksperyment Global VR Classroom przeprowadzany w Zakładzie Technologii Gier UJ w ramach World Science Festival w Nowym Jorku.

Patronaty i Partnerzy

Partner

Małopolska

Realizacja

Fundacja Szkoła Medialna

Patroni

MICE

.

PTI

Patroni medialni

Radio Kraków

Partnerzy

Motorola
NEC
HeadTrip
Akademia Kodera
WBP w Krakowie
Biblioteka Pedagogiczna