MFP 2022 – podsumowanie

Za nami VI edycja Małopolskiego Festiwalu Programowania “Małopolska koduje 2022”. Poprzednie edycje Festiwalu potwierdziły duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką programowania i nowych technologii. Pokazały również potencjał tkwiący w obszarze synergii podmiotów reprezentujących świat nauki, edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz budowania nowoczesnej szkoły i społeczeństwa przyszłości. Poprzez współpracę partnerów MICE Małopolski Festiwal Programowania…

Konferencja – obejrzyj zapis video

29 listopada 2023 r. odbyła się konferencja pt. „Człowiek, społeczeństwo, świat – przyszłość” zorganizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania 2022 przez Fundację Szkoła Medialna we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem konferencji był świat przyszłości – przede wszystkim tej „tuż za progiem”, która codziennie bardziej staje się naszym…

Panel naukowy LO

Licealiści Da Vinci LO w ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania „Małopolska koduje 2022” uczestniczą w panelu naukowym z zakresu VR, okulografii i biofizjologii w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowa­nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dlaczego Małopolska koduje?

Programowanie jest językiem uniwersalnym, kompetencją teraźniejszości i przyszłości, w którą trzeba wyposażyć uczniów. Programowanie pozwala dzieciom zrozumieć świat nowych technologii i daje niepowtarzalną możliwość kreowania tego świata. Nauka programowania to świetna zabawa i jednocześnie doskonała forma przygotowania dzieci i młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami otaczającej rzeczywistości. By pracować z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, w tym…

Małopolski Festiwal Programowania 2022

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” to przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym promujące Małopolskę jako region innowacyjny i kreatywny, którego realizacja jest możliwa dzięki współpracy Fundacji Szkoła Medialna z partnerami zrzeszonymi w ramach Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji – szerokiego porozumienia podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje nauki i kultury, biznes, sektor technologiczny, a stawiających sobie za cel…