O Festiwalu

Programowanie przestało być umiejętnością zastrzeżoną wyłącznie dla profesjonalnych programistów, a staje się trzecim językiem, obok języka ojczystego i języka obcego, który należy znać, by aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że warto upowszechniać pasję do programowania i wierzymy w potencjał młodych koderów. Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” obejmuje swoim działaniem organizacje pozarządowe, biznes, firmy, w tym podmioty gospodarcze realizujące zajęcia z nauczania programowania, uczelnie, szkoły, biblioteki i domy kultury, którym udostępniamy szeroką płaszczyznę promocji swoich działań, a poprzez dni otwarte oraz konkursy Festiwal „Małopolska koduje” trafia do małopolskich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się pod hasłem: “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja”, ponieważ w tym roku chcemy zwrócić uwagę na potencjał sztucznej inteligencji i robotów jako technologii przyszłości, która coraz prężniej wkracza w szerokie obszary życia człowieka. W sposób szczególny chcemy promować technologię sztucznej inteligencji i szerzej mechatronikę w edukacji, pokazując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata edukacji, nauki oraz biznesu. Dlatego w ramach tegorocznego Festiwalu, poza integracją wydarzeń o charakterze warsztatów, pokazów, zajęć otwartych z programowania tworzących Mapę Inicjatyw oraz konkursów informatycznych dla dzieci i młodzieży, chcemy we współpracy z krakowskimi uczelniami i sektorem kreatywnym promującym technologię sztucznej inteligencji i robotykę zorganizować drugą już festiwalową konferencję naukową.

Za nami już:

0
minut programowania

Co, gdzie, kiedy?

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje 2019” trwa od 20 maja do 14 czerwca. W tym czasie przewidziane są zajęcia otwarte podmiotów działających w obszarze programowania i nauczania programowania z terenu Małopolski pod nazwą „Zaprogramowana Małopolska”. W ramach organizowanych spotkań odbędą się także wykłady promujące programowanie jako kompetencję przyszłości, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Działania te zbudują Mapę Inicjatyw, czyli mapę wydarzeń i miejsc oferujących zajęcia otwarte, która będzie prezentowana na naszej stronie.

Konkurs dla uczniów

Dla uczniów małopolskich szkół przygotowaliśmy konkurs interdyscyplinarny na pracę plastyczną, literacką, multimedialną lub programistyczną z wykorzystaniem podanych programów i aplikacji internetowych (Paint, Storybird , Toondoo, Szkic, Scratch, Python, Java Script, Java.) prezentującą wizję świata przyszłości oraz roli i miejsca w tym świecie robotów i sztucznej inteligencji.  Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie – na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Konferencja “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja – fakty i mity”.

Chcemy pokazać możliwości i fakty, obalić mity, zintegrować inicjatywy w tym zakresie w obszarze edukacji, nauki i biznesu, pokazując możliwości związane z zagadnieniem robotów i sztucznej inteligencji, także w zakresie kreowania przyszłości edukacyjnej uczniów i studentów oraz rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w roku ubiegłym będzie to płaszczyzna prezentacji technologii i wymiany doświadczeń uznanych autorytetów naukowych oraz ważna inicjatywa integrująca świat nauki, edukacji i biznesu wokół tematu sztucznej inteligencji i robotów.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronaty i Partnerzy

Partner

Małopolska

Realizacja

Fundacja Szkoła Medialna

Patroni

MICE

.

PTI

Patroni medialni

Radio Kraków

Partnerzy

SP 33
SP da Vinci
uBot
WBP w Krakowie
Biblioteka Pedagogiczna
VRedukacja
Galaktyka
Planeta robotów
Akademia Kodera
HeadTrip
NEC
Uniwersytet Rolniczy
Szkoła Programowania
WSEiI
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Informatyki
AGH